1

Téma: Pripomienka- Iniciativa pre uvedom. si rizík očkovania

http://rizikaockovania.sk/leg/pripomien … 1_soc.html