Pravidlá používania fóra

Vstupom na toto fórum súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Vyhradzujeme si právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť a urobíme všetko potrebné pre to, aby sme vás o tejto zmene informovali. Napriek tomu je rozumné tieto podmienky priebežne sledovať vzhľadom k tomu, že používaním tohto fóra s týmito podmienkami súhlasíte.

Súhlasíte neprispievať na fórum pohoršujúcim, hanlivým, nevhodným, vulgárnym alebo iným materiálom, ktorý môže porušovať platné zákony vo vašej krajine, zákony v krajine, kde sídli prevádzkovateľ tohto fóra, alebo medzinárodné právo. Táto činnosť môže viesť k okamžitému a trvalému vylúčeniu z fóra a / alebo upozornenia vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) na vašu činnosť, ak bude uznané za nutné. IP adresy všetkých príspevkov sú ukladané pre prípadné uplatnenie týchto opatrení. Súhlasíte s tým, že prevádzkovateľ tohto fóra a ním poverená osoba, má právo odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzamknúť ktorúkoľvek tému, ak to bude považovať za potrebné. Ako užívateľ súhlasíte so všetkými údajmi uloženými v databáze. Hoci toto fórum ani PunBB neposkytne tieto informácie tretej strane alebo cudzím osobám, nepreberá prevádzkovateľ tohto fóra ani PunBB zodpovednosť za akýkoľvek pokus o vniknutie do systému, ktorý by mohol viesť k zneužitiu týchto údajov.

Súhlasíte s tým aby vám prevádzkovateľ služby Forum-zdarma.cz zaslal maximálne raz mesačne svojou ponuku, v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb.