1

Téma: Stručne o príčinách psychických problémov a o dôležitých neurotransmit

http://www.psychiatria.szm.com/v3.html