1

(30 odpovedí, zaslaných do Témy, ktoré nespadajú medzi ochorenia)

Skore uzdravenie prajem.